Alt-F4.org

Doorzichtigheid

12 juli 08:52, 2004

"Zo'n weblog is geen particulier tijdverdrijf, maar een middel om de transparantie te vergroten voor wie daarin geïnteresseerd is."
Ton Verlind

'Voor wie daarin geïnteresseerd is', daarmee zijn we meteen bij de kern van de zaak. Natuurlijk is niemand geïnteresseerd in de bijgedachten van een paapse propagandadirecteur, maar om nu hartelijk te gaan lachen om de zoveelste deconfiture van deze gemoedelijke brildrager, is zelfs Alt-F4.org te min.

Afijn, Internet en de werkvloer, een goed idee?

Een gezonde werkgever die om zijn zaak geeft, sluit toegang tot de buitenwereld natuurlijk af. Jarenlange ervaring (vanaf de industriële revolutie) heeft aangetoond dat iedere werkminuut telt en dat het investeren in een gezond arbeidsethos altijd garant staat voor een gestage productiviteits- en winststijging.

Iets anders dan het bieden van een uitgang naar buiten is het openzetten van de achteringang: de corporate weblog. Kan men bij Verlind nog denken: 'dat is welbesteed belastinggeld', de corporate weblog duidt op groentehersens bij de betreffende ondernemer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier de reclame- en communicatiebranche de boventoon voert.

Nóg schrijnender wordt het als men de nooduitgang heeft gebarricadeerd en een dwerg in Knabbel-en-Babbel-pak heeft ingehuurd om de bedrijfscultuur op het intranet te verrijken. Het is te hopen dat zulk een pak asbestvoering heeft, voor de welhaast onvermijdelijk uitslaande bedrijfsbrand.

Dossier:


Notice: Undefined variable: name in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 3

Notice: Undefined variable: email in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 4

Notice: Undefined variable: url in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 5

Notice: Undefined variable: com2 in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 6