Alt-F4.org

Bijzondere Ziektekosten

2 augustus 08:54, 2004

De Digitale Stad gebruikte de stad als metafoor voor het Internet. Zo kregen veel zaken hun eigen plaats. Zeepkistredenaars, oplichters, lichtekooien en kruideniers gooiden iedereen hun waar en ideeën voor de voeten. Maar dat was slechts de halve stad; de communale uitwerking van DDS miskende de menselijke natuur.

De andere helft ziet u niet, kent u niet en wilt u niet kennen. De riolering van het Internet is lichtschuw, mensenschuw, ziekelijk, leeft onhygiënisch en heet Usenet. En dan hebben we het niet over de nieuwsgroepen waar u normaliter uw dvd's downloadt, maar over die antieke groepen waar men nog iedere byte per bit telt.

U wilt het dus niet kennen, maar de laatste tijd wordt kennismaking onontkoombaar. De rioolbewoners hebben zich namelijk tussen de eerzame burgers gevestigd.

Waar men voeger elkaar deelgenoot maakte van de eigen ongemakken via de newsreader, doet men dat nu modieus middels een wereldwijd dagboek. De thematiek (ziekte, gekte, dweperijen, kwebbelzucht en humorloze quasi-diepzinnigheid) is onveranderd gebleven.

Voor anderen blijkt de thematiek wel inwisselbaar. Blijkbaar is de zucht naar ontworsteling aan het oude milieu zo dwingend dat iedere eigenheid over boord wordt gezet. Kleffe behaagziekte is het resultaat. In het land van webloggers waant een usenetter zich al snel koning.

Alle bovenstaande oprispingen ontspringen uit het oude on-line riool: de groep met de meeste gespeelde emoties per kilobyte van het Nederlandse taalgebied, nl.eeuwig.september. De naam geeft de aldaar geldende stemming van permanente motregen accuraat weer.

De vraag is: moet nl.eeuwig.september in het ziekenfonds of is juist een actief ontmoedigingsbeleid noodzakelijk? Welzijnsvraagstukken moderne stijl maken vanwege de gordiaanse beleidsknoop van oorzaak, gevolg en effectiviteit een helder uitgangspunt onmogelijk.

Alt-F4 vindt in ieder geval dat deze uitingen door misvormde geesten terug naar het riool verbannen moeten worden, om het besmettingsgevaar minimaal te houden. Een moraal van zedelijkheid en hygiëne behoort tot de imperativus van deze tijd.


Notice: Undefined variable: name in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 3

Notice: Undefined variable: email in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 4

Notice: Undefined variable: url in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 5

Notice: Undefined variable: com2 in /home/tj/var/www/alt-f4.org/comments.php on line 6