Alt-F4.org
De toestand in de wereld

zutman

De aardbeving in Baarle-Nassau

2 augustus 07:19, 2005
[..] Dat was het probleem, het was geen rampen-man, Dasselaer. Viel niet mee te werken. In de praktijk werd het dus een ramp, ja? [..] En moest je dat dus nu een A, een B, een C of een D ramp noemen? Was hopeloos. Viel niet mee te werken.
Drs. Steurkenboom (1984)

De moeilijkheid voor de 9/11 vorser is dat ie collega's heeft. Die maar al te graag elkaar beschuldigen van samenzweringstheorievorming en luchtfietserij. Of erger nog: PSY-OPS-gerelateerde mis-informatie! Daar doen we hier uiteraard niet aan mee.

Zoals hier, hier en hier op Alt-F4 reeds is beschreven, zijn niet alle gebeurtenissen 11 september 2001 verklaarbaar aan de hand van de officiële uitleg. In deze aflevering zoomen we in op de in de getuigenissen gemelde explosies die de ineenstorting van beide torens inleidden.

Seimische grafiek van 9/11, gemeten op station Palisades (PAL) (groot) . Zie voor de lokaties van de meetstations hier.

Bovenstaande grafiek toont de registratie van de ineenstorting van beide torens. PAL registreerde voor de erste instorting (de zuidtoren) een beving met magnitude 2.1. De tweede instoring (de noordtoren) had een magnitude van 2.3. De eerder alhier verzamelde getuigenissen wijzen op een aantal zware explosies alvorens de instortingen begonnen. Hier is er zelfs sprake van bevingen.

Een meting van een seismische gebeurtenis bestaat uit het meten van twee soorten golven in het aardoppervlak. De P-golven zijn drukgolven waarvan de amplitude plat in het landoppervlak ligt. S-golven zijn de meer 'normale golven' met een verticale beweging van het aardopervlak. Een karakteristieke gebeurtenis die hoofdzakelijk P-golven oplevert is een ondergrondse kern-explosie: de nabij liggende aarde wordt in voornamelijk horizontale richting weggdrukt, en er is weinig verticale grond-excitatie. Een aardbeving bestaat meestal uit een mix van de twee. Een ander verschil is dat een explosie een zeer kortdurende gebeurtenis is, terwijl aardbevingen langer kunnen duren (10 sec - >1 minuut). P-golven hebben de neiging om sneller door het aardoppervlak te reizen dan S-golven.

Seimische grafiek van WTC2 (vergelijk met aardbeving)
Bovenstaande grafiek bestaat alleen maar uit S-golven (zoals gemeten in PAL, freq. ca. 1Hz). P-golven zijn afwezig. Dit valt alleen maar goed te verklaren als deze veroorzaakt worden als iets wat bovenop het aardoppervlak valt, zoals bijvoorbeeld de ineenstorting zelf. Een tijdsanalyse van de verschillende metingen toont aan dat al terugrekenend de seismische golven geinitieerd worden vanaf het tijdstip van 10:28:31, wat ongeveer samenvalt met het moment dat de eerste brokstukken van de instortende toren de aarde gaan raken.
10:28:23 Instorting noordtoren begint
10:28:31 Eerste puin raakt de grond (begin signaal)
10:28:36 Zwaarste puin raakt de grond (signaalpiek)
10:28:39 Einde van vallend puin (einde signaal)

Van de in explosies is in de seismische data niks aan te treffen. Bekijk echter onderstaande video.

In deze video (4.4MB) is te zien hoe voor het inzakken van de noordtoren de camera trilt. Let ook op het (mensachtige) object dat dan van bovenaan de hoekrand rechts vlak langs de toren naar beneden valt. Het begin van de val valt samen met de trilling van de camera; pas 10 seconden later begint de ineenstorting van de toren. (Tip: dit is het beste te onderzoeken door dit fragment full-screen en in een loop te bekijken.)

Het interessante aan dit fragment is de grondtrilling die op twee manieren wordt getoond: de camerabeweging en het vallende object. Deze video is in overeenstemming met de getuigenissen.

Als we de hier aangehaalde zaken willen combineren, dan lukt dat alleen met inachtneming van het volgende mogelijkheden:

Definitievere conclusies zijn met de hier beschikbare data echter niet mogelijk. Voor instorting-inleidende explosies aan de basis bestaan goede aanwijzingen, wat echter te weinig is om in dit bestek een uitspraak te kunnen doen. Ook hier weer: meer onderzoek is nodig. Het officiële 9-11 rapport ontwijkt deze zaken echter zeer nauwgezet.

Naschrift:

Op de website van de ufoloog met de platte praatjes staat dit artikel waarin gesuggereerd wordt dat er 'mini nukes' gebruikt zijn bij het opblazen van de torens. Veel plezier met de verificatie van dit, de schrijver ervan maakt het ons niet makkelijk met zijn zevenmijlslaarzen. Van daaruit wordt gelinkt naar een Fin met een hobby die alles meteen richting waterstofbommen praat. De Fin maakt in zijn verhaal gebruik van 'micro-fusion' wapens, dingen die op dit moment meer fantasie dan werkelijkheid lijken.