Alt-F4.org
De toestand in de wereld

drunkmen

Groeten uit Ede

18 juli 07:28, 2005

In belommerde dreven
tussen met klimop
overwoekerde gevels
leunt oorlogsverleden
zwaar op het heden

Geur van oud-NSB'ers
die stil zijn gaan leven
komt mij van ver reeds
tegemoet gedreven en
ik weet: Dit is Ede!

Paradijs op de Veluwe!
In éen dezer tuinen
rust Mussert's gebeente
en komt soms z'n geest
uit de grond gerezen

Houzee kameraden!
Verbleekt en verbeten
In zwart uniform en
met éen hand geheven
in eeuwige groet aan

òns zware geweten —
Een dolende ziel tussen
zwáar foute heesters
in de ietwat ver-
wilderde Hof van Ede

J.A. Deelder

Op 12 september 2001 meldt Ede Stad (Digitaal Dagblad voor de gemeente Ede) dat Marokkaanse jongeren feest vierden om de aanslagen in de V.S. Dat nieuws gaat de hele wereld over. Maar hoe zit het met de vijf Israeliërs die in New Jersey hetzelfde deden, terwijl hun camera langs de Hudson de ineenstorting van de WTC-torens registreerde?

Op 13 september bericht het dagblad half trots over de notabele oud-Edenaar en voormalig hoofdsponsor van Voetbalvereniging Lunteren: Rudi Dekkers ("Ruud heet tegenwoordig Rudy, omdat Ruud (rude) in die omgeving wat brutaal overkomt."), de eigenaar van de vliegschool waar Mohamed Atta (WTC-1) en Marwan Al-Shehhi (WTC-2) les kregen.

Op 14 september kraakt Dekkers harde noten over de luchtverkeersveiligheid:

"Een switch op de juiste knop en het vliegtuig vliegt vanzelf verder op de juiste koers, landt op de plaats van bestemming, zonder enig gevaar van buitenaf. [..] Ik ben gaarne bereid aan deze nieuwe ontwikkeling mee te betalen. Als we het allemaal doen, is het niet zo kostbaar."

Op 19 september schrijft Ede Stad dat "bij verschillende mensen [..] de haren recht overeind zijn gaan staan" toen Dekkers' naam opdook. Rudi verdween spoorloos, een horde gefrustreerde zakenpartners achterlatend. Een anoniem bestuurslid van VV. Lunteren wil gederfde sponsorgelden voor de wedstijd Lunteren-Barcelona verhalen.

Op 4 oktober wordt Dekkers omschreven als 'de spin in een fraudeweb'. In 2000 is hij veroordeeld voor het doorsluizen van 7 miljoen gulden naar de V.S. De eersteklas-zaterdagamateurs van Lunteren hopen 70.000 gulden alsnog te kunnen terug te vorderen, nu Dekkers riant blijkt te leven.