Alt-F4.org
De toestand in de wereld

zutman

Het redactiestatuut van Alt-F4

9 september 07:34, 2005
sa·men·zwe·ring (de ~ (v.), ~en)
1 geheim verbond tot het verrichten van een aanslag op iem. of iets => complot
Van Dale Taalweb

Na twee maanden Alt-f4 De Wereld en 33 artikelen verder vragen lezertjes zich wellicht af of er niet een politieke agenda achter deze webpublicatie zit. De redactie kan dit begrijpen, zeker omdat de portee van de alhier gepubliceerde feiten nogal eens diametraal staat tegenover wat anderen beweren. Tijd om dat hier wat verder uit te diepen.

Er wordt wel eens gesuggereerd dat Alt-F4 gespecialiseerd is in samenzweringstheorieën. Amusant opgeschreven stukjes die veel te ver reiken in hun conclusies. Dat laatste klopt natuurlijk niet, Alt-F4 laat de conclusies immers graag aan zijn lezers. Dat die eigenlijk maar 1 richting uit kunnen gaan ligt meer aan de materie dan aan onze agenda. Wat wordt er zoal over deze materie gezegd, door anderen?

Does the story fit the pattern of a conspiracy theory? [..] Conspiracy theories are rarely true, even though they have great appeal and are often widely believed. In reality, events usually have much less exciting explanations.

Daar valt geen speld tussen te krijgen. Het sleutelwoordje 'usually' ('gewoonlijk') springt je immers blijmoedig tegemoet. Hetgeen op Alt-f4 beschreven wordt, is echter geselecteerd op zijn ongewoonheid; we zijn natuurlijk geen populair-wetenschappelijk tijdschrift.

Samenzweringstheorieën hebben geen ander doel dan het vormen van een hypothese over wat er achter een aanslag schuil gaat. Daarvoor heb je een aanslag nodig. De orkaan Katrina valt daar bijvoorbeeld niet onder, alhoewel sommigen daar anders over denken. Het is echter wel interessant om de politieke bewegingen rondom deze ramp te onderzoeken. Laten we dat voor hier klassificeren onder het lemma 'less exciting explanations'. (Als we kwaad willen, kunnen we altijd een bepaalde politieke agenda suggereren.)

De benodigde aanslag vinden we we echter wel in de casus 9/11. Ook de theorievorming; er is namelijk heel veel bewijs kwijt gemaakt. Du moment dat er zonder feiten dient te worden gereconstueerd, wordt het motief van de theoretische daders als snel gelijk gesteld aan het populaire vijandbeeld, en worden de overgebleven feiten onder de mat geveegd. Een byzantijns voorbeeld van dit mechanisme kan hier gevonden worden.

The U.S. military or intelligence community is a favorite villain in many conspiracy theories.
Soms vraag je je af of ze het er niet zelf een beetje naar gemaakt hebben. Van een afstandje bekeken zijn er bijvoorbeeld toch wat parellellen tussen het geformuleerde doel van Operation Northwoods en de gebeurtenissen op 9/11 en de onmiddellijke gevolgen.
The only way to determine whether an allegation is true or false is to research it as thoroughly as possible. Of course, this may not always be possible [..] but there is no substitute for thorough research, going back to the original sources. Using the Internet, many allegations can be fairly thoroughly researched in a matter of hours.

9/11 is maar één thema van Alt-f4. Er is een veelheid aan moderne geschiedschrijving te vinden, en daar hoeft niet aan getheoretiseerd te worden. Als de feiten goed beschreven worden vallen sommige theorieën vanzelf weg: ze worden feit, of vervallen 'usually' tot de 'less exciting explanations'.

De bovenstaande citaten komen uit een tekst die we met volledige instemming hebben gelezen. We zijn ook zeer gelukkig met het feit dat een officiële instantie onze aanpak als maat voor waarheidsvinding, nee, zelfs voor goede journalistiek neemt. We hadden het zelf op kunnen schrijven, maar het is voor ons gedaan. Daarom presenteren we hier, niet zonder trots:

Het redactiestatuut van Alt-F4

Noot: de betekenis van 'samenzwering' is volgens de Vandale een stuk minder breed dan het engelse 'conspiracy': 'when people secretly plan together to do something bad or illegal'.