Alt-F4.org
De toestand in de wereld

drunkmen

De beerput

4 april 02:00, 2007

Frank Hitzert van Panorama meent dat ,,het justitie wel heel goed uitkomt dat dit een valse aangifte is''. Hitzert: ,,Wij denken dat wij roeren in een beerput. En er zijn mensen die willen dat die beerput dicht blijft. Het kan goed zijn dat daarbij geen middel wordt geschuwd.''
NRC, 17-10-2003

In oktober 2003 kwam de Panorama en de GayKrant met een gezamenlijk dossier over mannelijke bezoekers van het Anne Frankplantsoen in Eindhoven, die seks zouden hebben met minderjarige jongens, soms tegen betaling. Eén van die bezoekers zou de secretaris-generaal van Justitie zijn, die in de reportage met een gefingeerde naam werd genoemd. Curieus, omdat er natuurlijk maar één secreatis-generaal is en die heet Joris Demmink. Diens advocaat drong er bij Nova op aan dat de man werd aangeduid als 'de topambtenaar', "om het laatste restje privacy van mijn cliënt te eerbiedigen". Er werd aangifte tegen de topambtenaar gedaan door een Tsjechische jongenshoer, wegens ontucht met een minderjarige. De aangifte bleek vals, de Panorama en de GayKrant moesten rectificeren, en de affaire verdween uit beeld.

Totdat er op 6-6-6 in de Turkse media een artikel verscheen waarin Demmink's naam voorkwam: Baybaşin'in Türkiye'ye iade pazarlığında 'seks' şantajı. Iets over ene Baybaşin en iets met seks-chantage.

De zaak Baybaşin kwam op deze site zijdelings aan bod in Operation Pabst, waarin vooral de Susurluk-affaire centraal staat — het symbool van de innige banden tussen de heroïne-maffia en de Turkse politiek, dat leidde tot het aftreden van de Minister van Binnenlandse Zaken, Mehmet Agar. Baybaşin was een soort klokkenluider, die over deze verstrengeling in het openbaar sprak, al vóór het ongeluk in Susurluk. In '95 besloot toenmalige minister van Justitie Winnie Sorgdrager gehoor te geven aan het Turkse verzoek om Baybaşin uit te leveren vanwege lidmaatschap van de PKK. Dat leidde tot de bizarre rechtzaak, voornamelijk gebaseerd op telefoontaps waarmee gerommeld was, en die in 2002 eindigde in een levenslange gevangenisstraf o.a. wegens medeplichtighied aan moord en poging tot uitlokking van moord.

Eergisteren deed het advocatenechtpaar van Baybaşin, Pieter Herman Bakker Schut en Adèle van der Plas aangifte tegen Joris Demmink (en anderen). In de aangifte citeren ze delen uit een uittreksel van een nog geheim rapport van de Turkse overheid naar de rol van die overheid in de internationale drugssmokkel:

"In dit door ons instituut opgemaakte rapport worden de details onderzocht van het complot dat door internationale kringen van belanghebbenden stap voor stap tegen de familie Bayabasin is geweven.
[..]
Deze onregelmatigheden vinden zelfs in het jaar 2006 nog steeds plaats. Bekend is dat naast deze bendes in het verleden ook ministers, volksvertegenwoordigers, politici, vooraanstaande bureaucraten, industriëlen en zelfstandige ondernemers in dit soort zaken waren verwikkeld.
[..]
De onderhandelingen tussen Nederland en de gemachtigden in Turkije, die connecties hadden met de bende, worden gedocumenteerd door één van de documenten uit de dossiers in de zaken tegen Hüseyin Baybasin, met het briefhoofd van het Nederlandse ministerie van justitie. Volgens het document d.d. 15 juli 1997 met het briefhoofd van het ministerie van justitie is er een telefoongesprek geweest in dit ministerie binnen het team dat de operatie uitvoerde: “De zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel ‘teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen’.
[..]
En het geval waarvoor dit drukmiddel tegenover de Turkse bevoegde autoriteiten werd gebruikt heeft te maken met de in het document genoemde Joris Demmink.
[..]
Toen de Nederlandse pers uitgebreid over de perverse seks”party’s” van Demmink in de Republiek Tsjechië en in Roemenië begon te publiceren, is hierop een publicatieverbod uitgevaardigd, duidelijk is dat men heeft geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen. Bovendien was er, volgens informatie die wij tijdens ons onderzoek ter beschikking hebben gekregen nog iets dat niet tot de Nederlandse pers was doorgedrongen; Demmink had ook in Turkije soortgelijke “party’s” gerealiseerd. Omdat in 1995 in Bodrum tijdens zo’n “party” een wapen afging, is de politie ter plaatse gekomen. Gemeld wordt dat over de door de bende, die de internationale drugshandel regelt, met behulp van hun ondersteuners uit ambtenarenkringen, in Turkije georganiseerde “party” gedetailleerde informatie is verstrekt aan en dat het is geregistreerd door de Turkse veiligheids- en inlichtingendiensten.
[..]
Aan de zijde van Nederland is door minister van justitie Winnie Sorgdrager en haar assistent Joris Demmink de zaak aan het rollen gebracht toen de door Hüseyin Baybasin van drugshandel beschuldigde directeur-generaal van politiezaken Mehmet Agar en premier Tansu Ciller begin 1997 met de Nederlandse minister van justitie Sorgdrager hebben gesproken en Tansu Ciller heeft verklaard dat Baybasin, die haar had beschuldigd, “tot zwijgen gebracht moest worden”. Blijkens hetgeen dat daar is besproken en de informatie uit verklaringen heeft Tansu Ciller toen het dossier Demmink op tafel gelegd.

De aangifte zet nog andere smeuïge details over de rechtzaak op een rij, zoals:

"In heel Connektikut"

De aanklacht voor poging tot moord die zou plaatsvinden in Kentucky, was vooral gebaseerd op het beruchte zinnetje 'to make him call' dat werd vertaald als 'hem koud maken'. Het telefoongesprek waarin Baybasin dat zou hebben gezegd, 'gesprek nummer 38', was met de Israëlische luitenant-kolonel Meyir Dahan die vorig jaar tegen de advocaten heeft verklaard:

I am certain about the fact that this conversation mentioned as ‘gesprek 38’ consists of a composition of several different telephone calls I had with him in the past.

Sterker nog:

De verbijstering van de heer Meir E. Dahan is waarschijnlijk vergelijkbaar met die van de FBI in Kentucky, USA, die recentelijk desgevraagd mededeelde dat er in Kentucky niets bekend was over deze poging tot uitlokking van moord in Kentucky.

De Turks-Nederlandse politietolk

Begin maart publiceerde de NRC twee artikelen over een Turks-Nederlandse politietolk die ervoor zorgde dat de moordenaars van Willem Endstra konden worden aangehouden maar die volgens de AIVD informatie over Turkse criminaliteit lekte naar Turkije en inmiddels is geschorst.

Volgens de aanklacht was deze Tayar Cetinkaya:

met een of twee andere politietolken, verantwoordelijk voor de (samenvattingen van de) telefoongesprekken die als (vrijwel uitsluitend) bewijsmateriaal aan de veroordeling van Baybasin ten grondslag liggen. n de strafzaak tegen Baybasin was reeds gebleken dat deze tolk, die tevens lid was van het politieteam van het IRT Noordoost-Nederland en derhalve geenszins een onafhankelijke tolk, in strijd met zijn geheimhoudingsplicht rechtstreeks contacten had onderhouden met de Turkse autoriteiten over het onderzoek tegen aangever. In die contacten gaf hij “gevraagd of ongevraagd informatie over de Nederlandse onderzoeken aan hen. Hij trekt op verzoek ook dingen voor hen na” – aldus reeds de toenmalige liaison-officier A.A.C.J. Schalks in Turkije op 8 juni 1999 tegenover de rechter-commissaris.
(Noot: de NRC stuntelt, vanwege 'veiligheidsredenen', met de gefingeerde naam van de tolk, Ahmet Celik. "Hierdoor kan verwarring ontstaan over personen die daadwerkelijk deze of een vergelijkbare naam dragen", aldus de NRC. Inderdaad, bijvoorbeeld met de Celik uit het strafdossier van Baybaşin, die gegegijzeld zou zijn. Een fake-zaak, die door de Turkse politie in elkaar was gedraaid, zo meldt de aangifte.)
 

De Turks-Amerikaanse FBI-tolk

En zo belanden we bij een Amerikaanse kwestie, van een andere klokkenluider, de Turks-Amerikaanse FBI-tolk Sibel Edmonds. Zij werd kort na 11 september 2001 ingehuurd om informatie te vertalen over de aanslagen, en werd in maart 2002 ontslagen. Ze had ontdekt dat de FBI en een aantal Amerikaanse ministeries geïnfiltreerd zijn door Turkse organisaties die banden hebben met de internationale drugshandel, corruptie en terrorisme. De machtige Turkse lobby (bv. over de Armeense genocide) in de V.S. speelt daarbij een belangrijke rol. Sinds haar ontslag staat ze onder verschillende gag-orders, en is niet alles bespreekbaar voor haar. Ter afsluiting een citaat over 11-september:
And what I have said all along is the fact that as far as the 9/11 is concerned, September 11 is concerned, these departments -- and when I say "these departments," the Department of Justice, the Department of State, and the Department of Defense -- have intentionally blocked the investigations of real -- the real criminals in this country. And we are talking about countries involved. The Vanity Fair article points out to Turkey -- countries. And it's very interesting. To this date, we are not hearing anything about targeting, you know, certain Central Asian countries. They are not speaking about the link between the narcotics and al Qaeda.

Binnenkort meer over Edmonds.