Alt-F4.org
De toestand in de wereld

zutman

Het vijfkantige circus

15 augustus 07:27, 2005

Vergeleken met de WTC torens hoort men maar weinig over wat er gebeurde in het Pentagon. Binnen de literatuur is er des te meer speculatie, zelf over wat er het Pentagon is binnengevlogen. Het ontkrachten van het verhaal rondom de aanval op het Pentagon is een stuk lastiger, al was het maar omdat er omdat er minder tot geen direct bewijs/videomateriaal is. Uiteindelijk was het een 'oplichter', die als eerste de 'no-plane'-theorie populariseerde. Vanuit Frankrijk.

Er zijn talrijke getuigenissen beschikbaar van mensen die vlucht 77 (een American Airlines 757) bij het Pentagon naarbinnen hebben zien vliegen. Binnen redelijke grenzen zou dat toch afdoende moeten zijn om ieder samenzweringsverhaal de kop in te drukken. Toch is dat niet gebeurd. Debet daaraan kan misschien zijn dat de getuigenissen die vlucht 77 zagen op detailpunten zeer verschillende dingen zeggen. Dat kan een luchtje hebben. Of een ander punt dat de tapes van de surveillancecamera's van het tegenover gelegen Citgo benzinestation alsook van een nabijgelegen hotel al binnen enkele minuten door de FBI voor onderzoek in beslag waren genomen. Het vreemde eraan is dat deze tapes sindsdien nimmer meer zijn opgedoken.

Een diepere analyse van de lijst met getuigen levert een ander beeld op (alhoewel gelinkte scribent eerst wel erg veel tijd aan 9/11 truth movement infighting besteedt). Wie doorleest ziet bepaalde patronen onder de getuigen: a) ze zijn politieke stafmedewerkers/commentatoren, b) ze werken voor defensie, c) ze werken voor Gannett, uitgever van kranten en tijdschriften. Een curiosum, alsof er in Washington geen normale getuigen zouden kunnen zijn. In dit lijstje staat toevallig ook de naam van ene Bobby Eberle, een naam die later prominent opdook in het Gannon-schandaal.

Tot zover; alle anomalieen vermelden past helaas niet in ons format. Er is echter een berg aan feiten die duidelijk maakt dat het gehele verhaal op hoofdpunten niet klopt. Hiervoor verwijs ik naar de leeslijst.

Leeslijst: