Alt-F4.org
De toestand in de wereld

zutman

De Zieners

4 augustus 07:13, 2005

Het is een misverstand dat stripverhalen bedoeld zijn voor kinderen. Dit komt omdat een goed stripverhaal in staat is om op satirische en beeldende wijze het gedrag van mensen te vertellen. Zo beeldend, dat zelfs kinderen precies begrijpen waarom het gaat. In 'Asterix en de Ziener' komt een rondtrekkende ziener aan in het beroemde Gallische dorpje. Met zijn voorspellingen en manipulaties zet hij het hele dorp op stelten. Op een gegeven moment valt hij in handen van de Romeinen die hem proberen te gebruiken bij de verovering van het dorp. Onze held doorziet dit echter, en redt het dorp uit deze netelige situatie...

De Zieners van 9/11: anonieme beleggers

In de dagen voor 11 september 2001 werden de volgende verdachte optietransacties gedaan op de Chicago Board Options Exchange (CBOE):

Op 29 september 2001 schreef de San Francisco Chronicle:
Investors have yet to collect more than $2.5 million in profits they made trading options in the stock of United Airlines before the Sept. 11, terrorist attacks, according to a source familiar with the trades and market data.
Reden voor een grootscheeps onderzoek zou men zeggen. De interesse van de autoriteiten was echter van een geheel andere aard, zoals blijkt uit dit verslag van iemand die in Chicago de bloemetjes buiten wil zetten en toevallig op dit stiet:
Just to make sure I heard her right, I said to her, "The government came in and told the CBOE president not to investigate?" She said, "Yeah, it was really strange." [..] I said to her again, a third time, making sure I heard right, "The government didn't want you to investigate?" She looked at me said "Yes, that's right." Then she looked at me a little longer, she knew I had interest in this topic, she looked a little nervous and then blurted out to me, "We erased the data. Our data on the trades is gone."
Enfin. Valt hier eventueel nog aan toe te voegen dat een paar van bovenstaande handeltjes terug zijn te leiden naar (Deutsche Bank) A.B. Brown, een beurshandelsfirma die tot 1997 geleid werd door A.B. "Buzzy" Krongard. In 1998 trad Buzzy in dienst van de CIA, en bleef hij tot voor kort één van de Executive Directors. "Buzzy" vindt tegenwoordig trouwens dat men die nare Bin Laden maar het beste kan vergeten.

Krachtdadig beleid

Reis- en andere adviezen

Cui bono?

De plaat blijft wederom haken: ook aan de hier vermelde zaken maakt het officiële 9-11 rapport geen woorden vuil. De teneur aldaar is meer hoe talrijke waarschuwingen werden genegeerd door de verschillende diensten. Dat is duidelijk niet het geval, of precieser geformuleerd: er waren genoeg mensen buiten de diensten die er wel weet van hadden. Toeval, voorwetenschap of medeplichtigheid? Dat is in dit bestek niet precies te duiden. Misschien vertelt de particuliere opmerking van voormalig premier van Israël Benjamin Netanyahu op 9-11 in al zijn botte onschuld de kern van het verhaal:

It's very good…….Well, it's not good, but it will generate immediate sympathy (for Israel)"

Daarmee blijft de vraag of de zieners ooit nog doorzien zullen worden. (We zullen zien.)

 

Terwijl de enige tot nu toe bekende ziener van de Londense bommen van 7 juli j.l. openlijk naar voren komt met zijn verhaal (en daarmee meteen in bepaalde kringen voor de nodige controverse zorgt), wil tegenwoordig iedereen plat profiteren van gebeurtenissen uit het verleden. Zoals Brit Hume in zijn show op Foxnews tactvol opmork:

I mean, my first thought when I heard -- just on a personal basis, when I heard there had been this attack and I saw the futures this morning, which were really in the tank, I thought, ‘Hmmm, time to buy’.